فال قهوه امروز 27 شهریور 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 27 شهریور 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

برای مشاهده فال قهوه متولدین فروردین ماه کلیک کنید
 • چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 • سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 • مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 • شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 • فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

 • مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

 • هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی


فال قهوه متولدین اردیبهشت

برای مشاهده فال قهوه متولدین اردیبهشت ماه کلیک کنید
 • خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

 • دود : گرفتاری - مشکلات - سختی

 • انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

 • کوزه : به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

 • ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 • نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 • جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.


فال قهوه متولدین خرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین خرداد ماه کلیک کنید
 • باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 • جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

 • قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 • لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

 • گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

 • سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 • مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.


فال قهوه متولدین تیر

برای مشاهده فال قهوه متولدین تیر ماه کلیک کنید
 • کوزه : به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

 • انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

 • چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 • مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 • چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 • درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی


فال قهوه متولدین مرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین مرداد ماه کلیک کنید
 • دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

 • انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 • شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 • صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

 • کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

 • چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

 • دود : گرفتاری - مشکلات - سختی


فال قهوه متولدین شهریور

برای مشاهده فال قهوه متولدین شهریور ماه کلیک کنید
 • اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

 • مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

 • تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

 • بار و اندوخته : پس انداز

 • نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

 • آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.


فال قهوه متولدین مهر

برای مشاهده فال قهوه متولدین مهر ماه کلیک کنید
 • درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

 • نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است - گاهی به معنی سفر است

 • پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

 • اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 • ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

 • خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

 • قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی.


فال قهوه متولدین آبان

برای مشاهده فال قهوه متولدین آبان ماه کلیک کنید
 • ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

 • کلید : حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 • میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

 • عصا : دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

 • زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.


فال قهوه متولدین آذر

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 • کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

 • دود : گرفتاری - مشکلات - سختی

 • دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

 • داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

 • موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه


فال قهوه متولدین دی

برای مشاهده فال قهوه متولدین دی ماه کلیک کنید
 • گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 • دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

 • چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.


فال قهوه متولدین بهمن

برای مشاهده فال قهوه متولدین بهمن ماه کلیک کنید.
 • مربع : میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

 • موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • عصا : دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

 • درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

 • حصار : در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

 • تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!


فال قهوه متولدین اسفند

برای مشاهده فال قهوه متولدین اسفند ماه کلیک کنید.
 • گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

 • خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

 • قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

 • گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

 • بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

 • چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

 • کاسه : رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما