فال قهوه امروز 17 آذر 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 17 آذر 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

 • شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

 • قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 • گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

 • نان : سمبل سرور و خوشحالی است - برکت - در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

 • دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

 • زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 • نهنگ : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل


فال قهوه متولدین اردیبهشت

 • پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

 • ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

 • هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

 • دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

 • چاقو : طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت


فال قهوه متولدین خرداد

 • حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

 • خروس : نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر

 • قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی.

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 • پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

 • حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

 • پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی


فال قهوه متولدین تیر

 • کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

 • زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 • قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 • کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید - برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه - مهمانی - دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

 • چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

 • سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 • عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.


فال قهوه متولدین مرداد

 • گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 • کاسه : رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

 • سیب : صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

 • دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

 • آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.


فال قهوه متولدین شهریور

 • پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

 • دیوار : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

 • پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

 • جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

 • بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب


فال قهوه متولدین مهر

 • پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

 • ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

 • سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

 • درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

 • سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 • تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.


فال قهوه متولدین آبان

 • حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

 • خرچنگ : بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

 • هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

 • پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

 • سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

 • انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

 • آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.


فال قهوه متولدین آذر

 • حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

 • دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

 • داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

 • دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

 • گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

 • گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 • جام : ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی


فال قهوه متولدین دی

 • فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

 • هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

 • ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

 • کوزه : به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

 • سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

 • خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 • در : کار با ادارات دولتی - کار اداری


فال قهوه متولدین بهمن

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

 • گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

 • بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 • کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

 • مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.


فال قهوه متولدین اسفند

 • صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

 • دیوار : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

 • گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 • پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

 • خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 • تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 • استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما