فال قهوه امروز 16 مرداد 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 16 مرداد 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

 • بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید - طالع خوش

 • شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

 • سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

 • نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

 • کلاه : رسیدن به جاه و مقام - با پشتکار به مقام رسیدن - از حیله دوستان خود را پنهان کنید - خبر دهنده موفقیت است - نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

 • فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت


فال قهوه متولدین اردیبهشت

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • بار و اندوخته : پس انداز

 • عصا : دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

 • فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

 • انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 • نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است - گاهی به معنی سفر است

 • مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

 • سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند


فال قهوه متولدین خرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

 • چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

 • اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

 • تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

 • باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی


فال قهوه متولدین تیر

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 • شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

 • دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 • نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

 • دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

 • کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

 • دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.


فال قهوه متولدین مرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

 • قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 • صورت انسان : فال خوب - ازدواج

 • خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

 • ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

 • قرص : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

 • سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده


فال قهوه متولدین شهریور

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 • اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 • دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

 • خیمه : تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

 • نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

 • آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا


فال قهوه متولدین مهر

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 • صورت انسان : فال خوب - ازدواج

 • زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 • آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

 • خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

 • ستاره : مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

 • پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.


فال قهوه متولدین آبان

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

 • صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

 • حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

 • آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

 • جارو : خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.


فال قهوه متولدین آذر

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

 • گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

 • فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

 • پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

 • قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت


فال قهوه متولدین دی

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • زنگوله : بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 • صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

 • پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

 • کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

 • زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

 • روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

 • گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.


فال قهوه متولدین بهمن

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید.
 • اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 • چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

 • ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

 • آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

 • اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 • گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است.

 • گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.


فال قهوه متولدین اسفند

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید.
 • تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 • اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

 • مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 • دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما