فال قهوه امروز 16 آذر 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 16 آذر 1401
مطالعه 6 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

 • حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

 • برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

 • قلب : روابط عاطفی

 • شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 • چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 • صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

 • گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله


فال قهوه متولدین اردیبهشت

 • V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

 • مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 • فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

 • گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

 • خنجر : گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.

 • پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

 • زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.


فال قهوه متولدین خرداد

 • قلب : روابط عاطفی

 • نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 • کلید : حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 • تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

 • شلوغی : شرکت در یک اجتماع

 • چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.


فال قهوه متولدین تیر

 • حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

 • فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

 • خیمه : تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

 • خروس : نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر

 • صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

 • موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه

 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار


فال قهوه متولدین مرداد

 • سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 • V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

 • آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

 • جارو : خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

 • گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

 • سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب


فال قهوه متولدین شهریور

 • حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل

 • آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

 • چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

 • حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

 • قلب : روابط عاطفی

 • نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

 • موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه


فال قهوه متولدین مهر

 • فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

 • خیمه : تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

 • چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

 • حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.


فال قهوه متولدین آبان

 • کوزه : به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

 • موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه

 • مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

 • شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 • مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.


فال قهوه متولدین آذر

 • دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

 • مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 • نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

 • اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 • چاقو : طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

 • دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 • انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.


فال قهوه متولدین دی

 • پر : تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

 • ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

 • حصار : در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

 • حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

 • کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

 • مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

 • آب فشان : موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.


فال قهوه متولدین بهمن

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • بار و اندوخته : پس انداز

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

 • سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

 • بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.


فال قهوه متولدین اسفند

 • خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

 • حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

 • کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

 • انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

 • دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

 • دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما