فال قهوه امروز 11 مرداد 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 11 مرداد 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

 • چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

 • صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

 • چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 • پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج


فال قهوه متولدین اردیبهشت

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 • شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 • کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

 • خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

 • انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 • لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 • شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری


فال قهوه متولدین خرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • شلوغی : شرکت در یک اجتماع

 • اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

 • فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

 • آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

 • پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

 • زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 • قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.


فال قهوه متولدین تیر

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

 • شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 • زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 • عصا : دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن


فال قهوه متولدین مرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

 • استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

 • حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

 • آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

 • قلب : روابط عاطفی

 • فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

 • سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده


فال قهوه متولدین شهریور

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

 • نهنگ : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

 • کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

 • مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 • هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.


فال قهوه متولدین مهر

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

 • گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

 • صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

 • پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

 • مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی


فال قهوه متولدین آبان

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

 • استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

 • خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

 • حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

 • قلب : روابط عاطفی

 • سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

 • شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز


فال قهوه متولدین آذر

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

 • باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 • خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

 • تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 • خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

 • خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه


فال قهوه متولدین دی

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید
 • نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 • پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 • کت : گرمی - عشق و محبت

 • هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

 • مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 • مربع : میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

 • حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی


فال قهوه متولدین بهمن

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید.
 • فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

 • خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

 • مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 • باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 • دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری - توافق

 • پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

 • تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال


فال قهوه متولدین اسفند

برای مشاهده فال قهوه متولدین این ماه کلیک کنید.
 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

 • گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

 • بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 • کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

 • مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما