انتخاب نام پرستو برای دختر خوشگلتان

انتشار 30 آبان 1401
مطالعه 4 دقیقه

یکی از نام های زیبایی که می توان برای دختران انتخاب کرد پرستو می باشد. معنی اسم پرستو در زبان فارسی به معنی پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است بیان شده است. اگر به دنبال معنی اسم پرستو، فراوانی و حتی ریشه آن هستید، در ادامه این مطلب با طوطیا همراه باشید.

انتخاب نام پرستو برای دختر خوشگلتان

معنی اسم پرستو

معنی این نام فارسی به معنی پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است بیان شده است.

نوع اسم

دخترانه

ریشه اسم

فارسی

قابلیت ثابت در اداره ثبت احوال

این نام در فهرست نام های سازمان ثبت احوال وجود دارد.

فراوانی

بیش از 41816 نفر

معنی اسم پرستو در ثبت احوال

(در پهلوی، parastuk) پرنده ای با جثه ای کمی بزرگتر از گنجشک و سیاه و سفید ، چلچله.

معنی اسم پرستو در لغت نامه دهخدا

پرستو. [ پ َ رَ / پ ِ رِ ] (اِ) طایر خُرد معروف که پشت و دم آن سیاه و سینه ٔ سفید دارد و در سقف خانه و مساجدآشیانه سازد. (از رشیدی ). بمعنی پرستک است که خطّاف باشد و بعضی گویند پرستو وطواط است که آن خطّاف کوهی باشد. (برهان ). پرستوک. پرستک. خطّاف. فرشتو. فرشتوک. فراشترو. فراشتروک. فراشتک. فراستوک. پلستک. پیلوایه. حاجی حاجی. پالوانه. پالوایه. بادخورک. فرستو. فرستوک. بالوایه. ابابیل (در تداول عامه ). بهار. زازال. چلچله. فرتوک. بلوایه. دُمسنجه. دُمسیجه. بلسک. داپرزه. دال بوز. دال پوز. دال بوزه. دال پُوزه . شب پرک (؟). (اوبهی ) :

چرا عمر کرکس دو صدسال ویحک
نماند فزونتر ز سالی پرستو.
رودکی.
لبان لعل چون خون کبوتر
سواد زلف چون پَرِّ پرستو.
سعدی.

و حسین خلف گوید: «گویند اگر بچه ٔ اول پرستوک را بگیرند وقتی که ماه در افزونی بود و شکم او را بشکافند دو سنگریزه از شکم او برآید یکی یکرنگ و دیگری الوان چون در پوست گوساله یا بز کوهی پیچند پیش از آنکه گرد و خاک بر آن نشیند و بر بازوی مصروع بندند یا بگردنش آویزند صرع از او زایل گردد و گویند اگر دو پرستوک بگیرند یکی نر و یکی ماده و سرهای آنها را به آتش بسوزانند و در شراب ریزند هرکس از آن شراب بخورد مست نگردد و اگر خون او را به خورد زنان بدهند شهوات ایشان منقطع گردد و بر پستان دختر مالند نگذارد که بزرگ شود و اگر سرگین اورا در چشم کشند سفیدی که در چشم افتاده باشد ببرد وسرگین او با زهره ٔ وی خضاب رنگین باشد و اگر سرگین او با زهره ٔ گاو بیامیزند و بر موی طلا کنند بی هنگام سفید نشود. (برهان ).
– پرستوی کوهی ؛ فراستوک کوهی.(منتهی الارب ). عَوهق. عَوهق جبلی. پرستوی بحری . نوعی طیور از طایفه ٔ شتورینه .
– مثل پرّ پرستو ؛سخت سیاه.
– امثال :
از یک پرستو تابستان نشود، نظیر: از یک گل بهار نشود. رجوع به امثال و حکم شود.

معنی اسم پرستو در فرهنگ فارسی

پرستو( اسم ) پرندهای از رد. گنجشکان جزو راست. شکافی نوکان که شامل 80 گونه میشود و در سراسر کر. زمین پراکنده اند این پرنده دارای دم بلند و دو شاخه و منقار نسبه پهن و سه گوش میباشد . جثه اش کمی از گنجشک بزرگتر است و دارای پرواز سبک و سریعی است و بهمین مناسبت دارای بالهای مناسب و مساعد برای پرواز مدتهای متمادی در هوا میباشد . پرستو غذای خود را حین پرواز در هوا جستجو میکند و از حشرات ( از قبیل مگسهاو پشه ها و پروانه ها) تغذیه مینماید و اکثر صبحها ( طلوع آفتاب ) برای تغذیه از لانه خارج میشود . پرنده ایست مانوس با انسان و اکثر لانهاش را در آبادیها در داخل اطاقها و شکافهای دیوار نزدیک لب. بام و گاهی تن. درختان بنا میکند . این پرنده جزو پرندگان مهاجر است و فصول سرد را بنقاط گرمتر مهاجرت میکند و بمحض شروع بهار بمحل اول خود و غالبا بهمان لان. سابق بر میگردد . پرنده ایست بسیار مفید و حشرات موذی را از بین میبرد و ضمنا بی آزار و زیباست چلچله زازال ابابیل بلوایه پیلوایه پرستوک خطاف .

معنی اسم پرستو در فرهنگ عمید

پرنده ای کوچک و مهاجر با بال های دراز و نوک تیز، دم دوشاخه، و پرهای سیاه که زیر سینه اش خاکستری یا حنایی رنگ است. بیشتر در سقف خانه ها لانه می گذارد و حشراتی از قبیل مگس و پشه را می خورد، چلچله، بلسک، بالوایه، بلوایه، بالوانه، پالوانه، پیلوانه، دالیوز، باسیچ، بادخورک، ابابیل.

معنی اسم پرستو در فرهنگ معین

(پَ رَ) (اِ.) چلچله، پرنده ای با بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه، که در فصل سرما به مناطق گرمسیر مهاجرت می کند.

معنی اسم پرستو در فرهنگ اسم ها

پرستو (دختر) (فارسی) (پرنده) (تلفظ: parasto) (فارسی: پرستو) (انگلیسی: parasto)
نام نوعی پرنده، ( در پهلوی، parastuk ) پرنده ای با جثه ای کمی بزرگتر از گنجشک و سیاه و سفید، چلچله، پرنده ای با جثه ای کمی بزرگتر از گنجشک و سیاه و سفید، پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است


اسم‌های مشابه پرستو

اسم های پسرانه مشابه

پرویز، خستو، ارسطو، فرستو، پرسیانا

اسم های دخترانه مشابه

پرگل، پردیس، پریسا

سخن آخر

از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد پرستو می باشد. معنی این نام فارسی به معنی پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است، گفته شده است. نظر شما در مورد اسم پرستو چیست؟ آیا این اسم را برای فرزند خود می‌پسندید؟ لطفا نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما و سایر مخاطبان طوطیا به اشتراک بگذارید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما